Komunikaty

13
Apr

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu jako Administrator Cmentarza Komunalnego w Karpaczu informuje, że do użytkowania na terenie cmentarza został oddany regał na znicze do ponownego wykorzystania. Znajduje się on w pobliżu kaplicy (przy bramie wjazdowej). Mamy nadzieję, że rozwiązanie to znajdzie uznanie w oczach osób odwiedzających groby Swoich Bliskich, a także pozytywnie wpłynie na ograniczenie ilości powstających odpadów na cmentarzu, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy jakości środowiska i wzbudzenia chęci do segregowania odpadów.

Podczas korzystania z regału, bardzo prosimy o:

  1. Użytkowanie regału zgodnie z jego przeznaczeniem,
  2. Nieumieszczanie na nim przedmiotów niebędących zniczami,
  3. Pozostawienie na regale zniczy, które nadawać się będą do ponownego użycia i będą pozbawione zużytych wkładów,
  4. Zachowanie porządku, jeżeli na regale zabraknie miejsca na pozostawienie znicza, należy go wyrzucić do kontenera na odpady zmieszane.

13
Apr

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, iż w związku z koniecznością naprawy awarii sieci wodociągowej, w dniu 13.04.2022r. w godzinach od 09:00 do 14:00 wystąpią przerwy w dostawach wody w ul. Reymonta, Matejki, Kościuszki, Sobieskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

30
Mar

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, iż w związku z koniecznością naprawy awarii na przyłączu wodociągowym, w dniu 30.03.2022r. od godz. 12:30 wystąpią przerwy w dostawach wody w ul. Kamiennej.

Za utrudnienia przepraszamy.

1
Mar

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Z TERENU GMINY KARPACZ W OKRESIE OD 01.03.2022 DO 30.06.2022 R.

dostępny tutaj

14
Feb

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że w związku z niewłaściwą segregacją odpadów na terenie miasta, będą prowadzone regularne kontrole związane z weryfikacją poprawności segregowania odpadów przez mieszkańców. Brak lub błędna segregacja odpadów będzie skutkowała odebraniem odpadów jako zmieszane. Fakt ten będzie zgłaszany bezpośrednio do Urzędu Miasta w Karpaczu wraz z dokumentacją fotograficzną co może skutkować podwyższeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

ZASADY GOSPODAROWANIAODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE KARPACZA
obowiązujące od 01-09-2020, do zapoznania tutaj

 

<< <  Strona 2 z 65  > >>

Szukaj

Dla klientów

 

Jak do nas dojechać

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl