Wspólnoty mieszkaniowe

Składamy na Państwa ręce propozycję ofertę, przedstawiającą zakres działalności naszej firmy obejmującej zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi. Głównym naszym celem jest świadczenie Państwu usług mających na celu zaspokojenie wszelkich potrzeb wspólnotowych oraz pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z obsługą budynków.

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych PDF

Dokumenty

Zestawienie wyników, ankiet, które Państwo składali podczas Rocznych Zebrań Wsólnot Mieszkaniowych w roku 2016, do obejrzenia tutaj

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy PDF

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne PDF

Oświadczenie dotyczące wywozu odpadów PDF

Oświadczenie o osobach zamieszkujących PDF

Pełnomocnictwo na zebranie wspólnoty PDF

Regulamin porządku domowego PDF

Umowa administrowania DOC

Ustawa o własności PDF

Wyciąg z regulaminu domowego PDF

 

Szukaj

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl