Komunikaty

16
Jul

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu

Ogłasza nabór na stanowisko Dozorca-Dyspozytor/ Robotnik w dziale Usług Komunalnych

Opis stanowiska

Szukamy osoby otwartej, podchodzącej z entuzjazmem do wyznaczonych zadań, dyspozycyjnej, do pracy na stanowisku polegającym na dozorze mienia, dozorowaniu systemów monitorujących gospodarkę wodno- ściekową oraz wykonywaniu wszelkich prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.

Wymagania

 • Kultura osobista i umiejętność pracy w grupie

 • Dyspozycyjność

 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym

 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 • Praca stała, na pełen etat

 • Niezbędne narzędzia, środki ochrony indywidualnej

 • Pakiet socjalny

Osoby zainteresowane oferta proszone są o przesłanie na nasz adres-

Obrońców Pokoju 2a 58-540 Karpacz lub mailem : sekretariat@mzgk-karpacz.pl

-CV z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY
W MZGK KARPACZ SP. Z O.O.

 1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie: ADO) będzie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Karpaczu, dane kontaktowe ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz, adres e-mail: sekretariat@mzgk-karpacz.pl, telefon: 75 76 19 431,

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy z ADO w odniesieniu do danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy tj. imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na stanowisku, na które aplikujesz,

 • Twoja zgoda – w odniesieniu do danych wykraczających poza dane wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, jeśli takie dane przekażesz (np. hobby, wizerunek) w dokumentach aplikacyjnych. Podanie takich danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez ADO w celu rekrutacji. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie,

 • w celu przyszłych rekrutacji – na podstawie Twojej odrębnej zgody, jeśli taką wyrazisz. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne (jeśli ich nie podasz, nie będzie to miało wpływu na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji).

 1. Informacja o dostępie do Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, które stale na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność: dostawca usługi hostingu poczty elektronicznej KMEDIA, Sudecka 51, 58-500 Jelenia Góra,

 • podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 1. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji

w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, w której bierzesz udział.
W przypadku, kiedy wyraziłeś zgodę na przyszłe rekrutacje wówczas Twoje dane zawarte
w dokumentach aplikacyjnych będziemy przetwarzać przez okres 2 lat licząc od zakończenia rekrutacji lub otrzymania Twoich danych (w przypadku, kiedy nie prowadzimy aktualnie rekrutacji a przesłałeś nam swoje CV). Termin przechowywania może ulec skróceniu, jeśli wycofałeś swoją zgodę.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,

 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),

 • przenoszenia Twoich danych osobowych (dotyczy to danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody)

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przekaż taką informację mailowo, osobiście lub pocztą tradycyjną do Działu Kadr ADO, kontakt sekretariat@mzgk-karpacz.pl

 1. Informacja o Inspektorze Ochrony Danych i danych kontaktowych

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z ADO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych - pocztą tradycyjną na adres kontaktowy ADO z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub mailowo na adres
iod@mzgk-karpacz.pl

9
Jul
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że w związku ze stale rosnącą ilością odpadów o kodzie 15 01 07 (szkło), ich odbiór został podzielony na dwa etapy. Podgląd harmonogramu tutaj
25
Jun

UWAGA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1.07.2020 r. wpłaty w kasie będą realizowane w godz. 9:00 – 13:00.

18
Jun
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, iż w związku z realizacją bieżących prac na sieci wodociągowej, w dniu 18.06.2020r. od godz. 11 do 12 wystąpią przerwy w dostawie wody w ul. Moniuszki.
29
May
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, iż z uwagi na czasowe przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, w dniu 02.06.2020r. w godzinach 13:00 - 19:00 wystąpią przerwy w dostawie wody w ul. W. Stwosza, Matejki, Reymonta, Wyspiańskiego, Kościuszki, części ul. Narutowicza.

Strona 1 z 51  > >>

Szukaj

Dla klientów

 

Jak do nas dojechać

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl