Podstawa prawna działania

Ustawy:

  • Ustawa - Prawo wodne PDF
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. O cmentarzach i chowaniu zmarłych ( dz. U. Z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) PDF

  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 PDF

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 PDF

  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. O dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz 966 i 984), Art.2 ust.1, art. 3,art.5, art6, art.7 ust. 1 i ust.5 oraz art.8  PDF

Akty wykonawcze:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017r. ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi PDF
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. ws. określenia przeciętnych norm zużycia wody PDF
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 06 września 2017r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeƒ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PDF

Regulaminy:

  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karpacz  PDF
  • Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz PDF

 

Szukaj

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl