Budowa magistrali przesyłowej sieci wodociągowej w ulicy Olimpijskiej w Karpaczu

Inwestycja polegała na wybudowaniu sieci przesyłowej łączącej system magistrali wysokociśnieniowej zasilanej ze zbiornika wody do naśnieżania Miejskiej Kolei Linowej w Karpaczu ze Stacją Uzdatniania Wody Orlinek przy ul. Olimpijskiej. Wcześniej Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał pozwolenie wodno-prawne na ujmowanie wody na cele komunalne z ujęcia MKL.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wybudowana została sieć o średnicy DN 200 mm, oraz DN 160 mm o łącznej długości L = 428,50 mb, którą włączono w system pompowy MKL. Zbudowany system umożliwia w razie występowania niedoborów wody na ujęciu Śląski Dom przepompować wodę pobraną z ujęcia MKL do SUW Orlinek. Woda po poddaniu procesom oczyszczania i uzdatniania zostanie podana do sieci miejskiej. 
Łączny koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł ok. 200.000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja była zrealizowana w terminie od 23.05.2016r do 12.08.2016r.

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl