Uchwały

 Uchwała nr XXXII/293/17 Rady Miasta Karpacza z dnia 25 stycznia 2017 r. 

 

Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ( zał.1),

przedstawiamy TARYFĘ DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KARPACZ

 

Szukaj

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl