Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 

Z TERENU GMINY KARPACZ W OKRESIE OD 01.04.2021 DO 30.06.2021 R.

dostępny tutaj

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 

Z TERENU GMINY KARPACZ W OKRESIE OD 01.12.2020 DO 31.03.2021 R.

dostępny tutaj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Umowa
o świadczenie usług odbioru odpadów zbieranych selektywnie.

DEKLARACJA ILOŚCI ODBIERANYCH ODPADÓW

------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 

Z TERENU GMINY KARPACZ W OKRESIE OD 01.09.2020 DO 30.11.2020 R.

dostępny tutaj 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOWE ZASADY GOSPODAROWANIAODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE KARPACZA

obowiązujące od 01-09-2020, do zapoznania tutaj

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że w związku ze stale rosnącą ilością odpadów o kodzie 15 01 07 (szkło), ich odbiór został podzielony na dwa etapy. Podgląd harmonogramu tutaj


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa odbiór odpadów zmieszanych na terenie miasta w miesiącu KWIECIEŃ będzie odbywał się co dwa tygodnie zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Zmiana ta spowodowana jest potrzebą ograniczenia bezpośredniego kontaktu naszych pracowników z odpadami, co ma znaczący wpływ na ich bezpieczeństwo. Odbiór odpadów segregowanych pozostaje bez zmian z wyłączeniem odbioru szkła w dniach 27-28.04.2020r.
Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru
odpadów zmieszanych na najbliższy miesiąc:
Poniedziałek (14.04, 27.04): Ul. Obrońców Pokoju, Polna, Zaciszna, M.C. Skłodowskiej, Staszica, Batorego, Grottgera, Narutowicza, Prusa, Komuny Paryskiej, Kościuszki, E. Plater, Bema, Moniuszki, Granitowa, Sikorskiego, Skalna, Wilcza, Dzika, Sarnia, Chopina, Wyspiańskiego, Matejki, Reymonta, W. Stwosza, Kasprowicza, Orkana
Wtorek (14-15.04, 28.04): Dolna, Ogrodnicza, Konopnickiej, Skośna, Stroma, Nadrzeczna, Zagajnik, Przechodnia, Sadowa, Kolejowa, Wiosenna, Bystra, Górna, Cicha, Kopernika, Konstytucji 3 Maja 36-86, Piastowska, Wolna, Leśna, Grzybowa, Gimnazjalna 1-9, Parkowa, Sanatoryjna, Kolorowa, Łączna
Środa (01.04, 15.04, 29.04): Rybacka, Mickiewicza, Okrzei, Gimnazjalna 11-19, Świerkowa, Armii Krajowej, Słowackiego, Turystyczna, Olimpijska, Nad Łomnicą, Poznańska, Wąska, Mostowa, Wielkopolska, Kowarska, Przemysłowa, Boczna, Żeromskiego, Kościelna
Czwartek (02.04, 16.04, 30.04): Strażacka, Kąpielowa, Szkolna, Sucha, Saneczkowa, Kamienna, Zamkowa, Podleśna, Na Śnieżkę, Linowa, Konstytucji 3 Maja 1-35, Krótka, Karkonoska, Pusta, Przewodników Górskich, Spokojna, Partyzantów, Myśliwska

Oraz odpadów segregowanych:

Tworzywa i metale: 06-07.04 oraz 20-21.04
Papier: 07-08.04 oraz 21-22.04
BIO
: 03.04, 10.04, 17.04, 24.04, 30.04

Szkło: 9-10.04

Odbiór odpadów zmieszanych co dwa tygodnie jest zgodny z uchwałą nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz. Według §11 ust.1 uchwały odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości usuwane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WAŻNE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu informuje, że zgodnie
z Uchwałą Nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz – rozdział 3 § 6 pkt. właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz do zbiórki selektywnej, uwzględniając ilość wytworzonych odpadów oraz ilość osób korzystających z nieruchomości. Zgodnie z § 8 pkt. 1 i 2 powyższej uchwały odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzi się w pojemnikach koloru czarnego lub w innym kolorze oznaczonym napisem „Zmieszane”. Do selektywnego gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości stosuje się następujące kolory pojemników lub worków:
1) niebieski, oznaczony napisem "Papier" na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) zielony, oznaczony napisem „Szkło" na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
3) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne" na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
4) brązowy, oznaczony napisem "Bio" na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieprzestrzegania obowiązku gromadzenia odpadów w przystosowanych do tego workach lub pojemnikach nie będą one od Państwa odbierane.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ulotka informacyjna dotycząca zasad segregacji odpadów na terenia miasta Karpacz- plik do pobrania tutaj, tutaj

 

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl