Aktualności

Jan 26, 2017

INFORMACJA


W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje od zaniepokojonych mieszkańców o awariach hydrantów na terenie miasta. Nie ma powodu do niepokoju, wypływające woda z hydrantów ma związek z płukaniem (czyszczeniem) sieci. Jest to standardowa procedura zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zaopatrzenia w wodę a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dziękujemy mieszkańcom za czujność !

 

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl