Aktualności

Nov 7, 2022

WAŻNE


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Karpaczu

Ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • bieżące planowanie, kierowanie i organizowanie pracy Działu w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej, pełnienie nadzoru nad wydawaniem warunków technicznych i prowadzeniem uzgodnień dokumentacji technicznej typu: inwentaryzacja, operaty wodno- prawne, dokumentacja stref ochrony sanitarnej,

 • nadzór i koordynacja realizowanych zadań,

 • nadzór i uczestnictwo w odbiorach, przy usuwaniu awarii, interwencje w terenie,

 • sporządzanie zestawień i sprawozdań dla celów wewnętrznych  i zewnętrznych Zakładu,

 • wykonywanie innych zadań koniecznych do prawidłowego funkcjonowania działu oraz współpraca z innymi działami

Wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne w kierunku inżynieria sanitarna lub budowlana

 • co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym w branży sanitarnej lub budowlanej

 • bardzo dobra znajomość Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków oraz innych pokrewnych przepisów prawa

 • dobra znajomość programów MS Office, AutoCad, oprogramowania GIS,

 • samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania, dyspozycyjność

Mile widziane

 • wiedza z zakresu zamówień publicznych

 • uprawnienia budowlane

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV)

 • list motywacyjny

 • kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie ( dostępny na naszej stronie www)

 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i posiadane uprawnienia ( na etapie zatrudnienia)

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

 • Praca stała, na pełen etat

 • Możliwość rozwoju zawodowego

 • Pakiet socjalny

Osoby zainteresowane oferta proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów na nasz adres-

Obrońców Pokoju 2a 58-540 Karpacz lub mailem : sekretariat@mzgk-karpacz.pl

z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZATRUDNIENIE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W MZGK KARPACZ SP. Z O.O.

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl