Aktualności

Nov 10, 2020

WAŻNE


UWAGA

Zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu od 12-11-2020 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca od poniedziałku wstrzymane zostanie osobiste załatwianie spraw w MZGK Sp. z o.o. Pracownicy Spółki nie przerywają pracy.
Wszystkie sprawy załatwić można będzie pocztą elektroniczną, tradycyjną oraz przez skrzynkę pocztową umiejscowioną przy wejściu do budynku. Sprawy będzie można wyjaśniać także telefonicznie. Na drzwiach do budynku zostanie wywieszona lista z numerami do działów odpowiedzialnych za poszczególne sprawy. Jest ona także dostępna pod adresem: 
http://www.mzgk-karpacz.pl/.
Wszystkie dokumenty, które chcecie Państwo przekazać pocztą tradycyjną  prosimy kierować na adres MZGK Sp. z o.o., Obrońców Pokoju 2A, 58-540 Karpacz, a drogą elektroniczną na: sekretariat@mzgk-karpacz.pl
Wszystkie sprawy będą  załatwiane na bieżąco.
Od dnia
12.11.2020 r. nie przyjmujemy wpłat gotówkowych w kasie MZGK Sp. z o.o., prosimy o dokonywanie wpłat drogą elektroniczną na wskazany na fakturach rachunek bankowy.
Odbiorcy wody nieposiadający wodomierzy, z których możliwy jest odczyt drogą radiową, proszeni są o podawanie stanu licznika telefonicznie lub mailowo.

W celu skontaktowania się z naszymi Pracownikami prosimy dzwonić pod:
- 757619431 Kancelaria/Kasa
- 757619502 Dział Usług Komunalnych
- 757616081 Dział Zasobów Mieszkaniowych
- 757616078/83 Dział Wodociągów i Kanalizacji- sprawy techniczne
- 757616084 Płatności za wodę i ścieki, Odczyty Wodomierzy

Spółka będzie realizować swoje podstawowe zadania bez zmian. Na bieżąco będą odbierane odpady, monitorujemy również stan wody dostarczanej do Państwa. 

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl