Aktualności

Aug 19, 2019

WAŻNE


Informujemy o bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, która odbędzie się w terminie 9-13 września 2019r. na terenie Karpacza.

Mieszkańcy mogą przekazywać między innymi:

•    urządzenia gospodarstwa domowego,
•    sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,
•    sprzęt audiowizualny,
•    sprzęt oświetleniowy,
•    narzędzia elektryczne i elektroniczne,
•    zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
•    przyrządy medyczne,
•    przyrządy do nadzoru i kontroli m. in. czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty,
•    meble i inne wielkogabarytowe np. materace, dywany, wózki dziecięce.

W ramach zbiórki nie będą odbierane:
•    odpady budowlane,
•    części samochodowe.

W celu przekazania odpadów wielkogabarytowych należy dokonać zgłoszenia telefonicznego do dnia 5 września marca 2019r.pod numerem 75 76 18 611 oraz wystawić odpady przed posesjęnajwcześniej dzień przed ustalonym terminem odbioru.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby możliwy był dojazd pojazdu odbierającego, a odpady wielkogabarytowe nie utrudniały korzystania z nieruchomości.

Bezpłatna zbiórka nie dotyczy obiektów prowadzących działalność gospodarczą.

Organizatorem akcji jest Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe mieszkańcy mogą także nieodpłatnie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Ścięgnach-Kostrzycy przy Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Do PSZOK można również przekazywać inne odpady pochodzenia komunalnego – m. in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, tekstylia w tym ubrania, odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości 100 kg na mieszkańca na rok.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00.

 

Szukaj

Zobacz również

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl