Komunikaty

30
Jan

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SP. Z O.O. W KARPACZU

informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Z 2015 r. poz. 139 z 16.01.2015 tekst jednolity), ogłasza zatwierdzone Uchwałą nr XXXII/293/17 Rady Miasta Karpacza z dnia 25 stycznia 2017 r.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na terenie gminy KARPACZ obowiązujące od 01 marca 2017 r. do dnia 28 luty 2018 r.

30
Jan

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, 30.01.2017r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej na ul. Konstytucji 3 Maja 75-76
W związku z powyższym będą występować ograniczenia w dostawie wody na ulicach Konstytucji 3 Maja, Mickiewicza, Żeromskiego. 

W przypadku konieczności dostarczenia wody w beczkowozie, prosimy o zgłaszanie tego faktu do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., pod numerami telefonów 757616084, 757616083, 757619431.

Za utrudnienia przepraszamy

26
Jan

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informacje od zaniepokojonych mieszkańców o awariach hydrantów na terenie miasta. Nie ma powodu do niepokoju, wypływające woda z hydrantów ma związek z płukaniem (czyszczeniem) sieci. Jest to standardowa procedura zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie zaopatrzenia w wodę a w szczególności w zakresie jej odpowiedniej jakości u Odbiorców.

Podkreślamy, że woda w czasie płukania tak jak i w ciągu całego roku normalnej eksploatacji sieci jest bezpieczna dla zdrowia zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia zawartymi w Rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dziękujemy mieszkańcom za czujność !

 

18
Jan
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, 16.01.2017r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej na ul. Myśliwskiej na wysokości budynku nr 5. 

W związku z powyższym będą występować ograniczenia w dostawie wody na w/w ulicy. 

Za utrudnienia przepraszamy
16
Jan
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu informuje, 16.01.2017r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej na ul. Myśliwskiej na wysokości budynku nr 16. 

W związku z powyższym będą występować ograniczenia w dostawie wody na w/w ulicy. 

Za utrudnienia przepraszamy

<< <  Strona 70 z 80  > >>

Szukaj

Dla klientów

 

Jak do nas dojechać

NASZE INWESTYCJE

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
"MZGK" SP. Z O.O.
UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A,
58-540 KARPACZ
centrala
TEL: 75 76 19 431
TEL: 75 76 19 369
fax: 75 76 19 217

sekretariat@mzgk-karpacz.pl